Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
Nr………/………

   Agenția de turism ALTIA TRAVEL, cu adresa in Alba Iulia, B-dul 1 decembrie 1918, nr 14,  licenţa de turism  nr.704  din data 22.01.2019, cu
   termen de valabilitate nelimitat, a societăţii comerciale TIALCO S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.14,   J01/72/2005,
   RO 17148495, tel/fax:0358/101896, e-mail :office@altiatravel.ro, cont nr. RO88BRDE010SV11300900100 deschis la  BRD  Sucursala Alba Iulia, 
   reprezentată prin d-na Cosmeanu Ana, în calitate de Director Agenție, denumită în continuare Agenția
   și
Călătorul/ reprezentantul călătorului d-na/ dl                                                         cu domiciliul în 
                                               legitimat cu C.I., seria         , nr                        , data nașterii                             ____ , telefon                                   ,         e-mail ______                                                                        denumit in continuare Călător (titular de contract),
au convenit la încheierea prezentului contract:
1. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl constituie  vânzarea de catre Agenție a pachetului de servicii de călătorie, înscris în bonul de comanda, voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și calatorie respective                                                                                                          , servicii contractate / număr persoane                  , statusul rezervării / comenzii în momentul încheierii contractului (confirmată / neconfirmată / în curs de confirmare), în cazul neconfirmării serviciilor (cazare, transport, etc), agenția va oferi călătorului o variantă alternativă, sau va returna întegral avansul.
Preţul total al contractului este de                            , şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A-ul. Dacă factura emisă de Agenție este exprimată în valuta (EUR, USD), aceasta se va achita în aceeași monedă. In cazul în care, la cererea turistului, factura emisă de catre Agenție va fi exprimată in lei, aceasta se va întocmi  la cursul valutar de schimb al bancii comerciale a Agenţiei din ziua emiterii facturii.
Avansul este de                            , iar plata finală se va face pană la data de                                    .
2. Informații precontractuale
2.1. Înainte de semnarea prezentului contract, călătorul trebuie să primească formularul cu informațiile standard (Anexa 1), precum și următoarele informații:
2.1.1. destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;
2.1.2. mijloacele de transport și caracteristicile și acestora;
2.1.3. locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație;
2.1.4. serviciile de masă oferite;
2.1.5. vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului;
2.1.6. denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare și, dacă este cazul, ale agenției de turism intermediare;
2.1.7. prețul total, inclusiv taxele și orice costuri suplimentare;
2.1.8. modalitățile de plată;
2.1.9. numărul minim de persoane, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport, necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul pentru posibilă anulare din acest motiv;
2.1.10. cerințele legate de pașaport și vize www.mae.ro;
2.1.11.  încetarea  contractului  oricând  înainte  de  începerea  executării  pachetului,  cu  plata  unei  penalități  de  încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de Agenție;
2.1.12. asigurarea storno sau asigurarea medicală pe perioada călătoriei.
2.2. Informarea este considerată îndeplinită dacă călătorul a  primit toate informațiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate sau email)
3. Încheierea contractului
3.1. Contractul se încheie în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice (e-mail, online).
3.2. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract să dea o ”Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale”.
3.3.  Contractul  încetează  de  drept  odată  cu  finalizarea  prestării  efective  a  pachetului  de  servicii  de  călătorie  înscris  în documentele de călătorie
3.4. Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori când Ministerul Afacerilor Externe din România a formulat alerte de călătorie, sub formă de avertismente sau atenționări, sunt publice și pot fi consultate accesând www.mae.ro/travel-alerts. Călătorul va încheia prezentul contract fiind informat asupra acestor informații sau alerte.
4.Prețul contractului si modalități de plată
4.1. Prețul contractului este de_____________________ şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și T.V.A.
Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul Agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.
4.2. Modalități de plata:
-    _________% - la data efectuarii rezervarii
-    _________% - pana la ________________
-    _________% cu 3 saptamani inainte de plecare , daca la data rezervarii sunt mai putin de 14 zile pana la data plecarii 100%
4.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură  monedă, în valuta specificată in contract, sau în lei la cursul valutar de schimb al bancii comerciale a Agenţiei.
Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de vânzare spot comunicat de  Banca în ziua emiterii facturi, conform art. 290, alin 2, Cod Fiscal
4.4. In cazul in care plata serviciilor se face prin virament sau depunere, în conturile bancare ale Agenţiei, clientul poate opta pentru una din următoarele modalităţi de plată:
a) Plata în conturile Agenţiei deschise la banca BRD Alba Iulia., prin virament sau prin depunere directă în conturile agenţiei:
- pentru plăți in LEI: RO26BRDE010SV16852480100;
- pentru plăți in EUR: RO69BRDE010SV14890280100;.
5. Drepturile si obligatiile Agentiei
5.1. Agenția se obligă să furnizeze călătorului toate informațiile prevazute la pct.2.1. din prezentul contract.
5.2. Înainte de începerea executarii pachetului, Agenția își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele nesemnificative ale  contractului  privind  pachetul  de  servicii  de  călătorie,  cu  excepția  prețului  contractului,  cu  informarea călătorului cu privire la modificările efectuate, pe un suport durabil.
5.3. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie sau nu poate îndeplini cerințele speciale ale călătorului pe care le-a acceptat, are obligația de a  informa călătorul, fără întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, cu  privire la  aceste modificări și  la consecințele lipsei reacției călătorului în termenul prevăzut la art. 6.2. și, după caz, la pachetul de substituție oferit și prețul acestuia.  Schimbarea locului  de  cazare  se  consideră  modificare  semnificativă  a  contractului, iar  Agenția  va  oferi  cea  mai apropiată variantă din locația respectivă de o calitate echivalentă sau superioară.
5.4. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin HG nr. 1.912/2006.
5.5. În cazul pachetelor de servicii de călătorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
5.6. În situatia achiziționarii unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigarii, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeași categorie că cea rezervată initial, caz în care călătorul nu va fi despagubit în niciun mod având în vedere că este vorba de același tip de cabina ca și cel rezervat.
5.7. Agenția poate modifica prețul  contractului în  sensul majorarii acestuia, numai dacă  modificarea are  loc  că  urmare a variațiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse în contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi si aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv și numai dupa trimiterea unei notificări, însoțită de o justificare a creșterii respective si de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executarii pachetului.
5.8. Daca Agentia este constrânsa sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8% din pretul total al pachetului, informeaza calatorul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executarii pachetului.
5.9. Agentia poate aplica o reducere a pretului, dupa încheierea contractului si înainte de începerea executarii pachetului, care sa corespunda unei scaderi a  costurilor prevazute la  art.  5.7., aceasta având dreptul sa  deduca cheltuielile administrative efective din rambursarea datorata calatorului. La cererea calatorului, Agentia prezinta dovezi ale cheltuielilor administrative respective.
5.10. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte semnificativa din serviciile de calatorie prevazute în contract nu poate fi executata astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator urmatoarele:
5.10.1. servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate în contract. În cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternative corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii în aceeasi locatie, în cea mai apropiata varianta fata de cea initiala;
5.10.2. reducerea adecvata a pretului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata în contractul privind pachetul de servicii de calatorie;
5.10.3. reducerea pretului si/sau la despagubiri pentru serviciile neprestate, fara a înceta contractul de servicii privind pachetul de calatorie, în cazul în care este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse;
5.10.4. transportul retur al calatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fara întârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare.
5.11. Agentia poate reduce corespunzator pretul pachetului pentru orice perioada în care a existat o neconfomitate constatata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia cazului în care neconformitatea este imputabila calatorului.
5.12. Agentia este raspunzatoare pentru daunele pe care le sufera calatorul ca urmare a existentei neconformitatii, cu exceptia cazurilor în care neconformitatea:
5.12.1. este imputabila calatorului;
5.12.2. este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse în contractual privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila;
5.12.3. este provocata de cauze de forta majora sau de circumstante inevitabile si extraordinare, pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
5.13. Agentia poate înceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor  platilor  efectuate  pentru  pachet,  dar  nu  este  raspunzatoare de  plata  unor  despagubiri suplimentare, în  unul  din urmatoarele cazuri:
5.13.1. numarul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numarul minim stabilit în contract, iar Agentia îl înstiinteaza, în timp util, pe calator cu privire la încetarea contractului, dar nu mai târziu de:
- 20 de zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza mai mult de 6 zile;
- 7 zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza între 2 - 6 zile;
- 48 de ore înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile;
5.13.2. nu poate executa contractul în caz de forta majora (definita în art. 7.10.) sau din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, pe care Agentia nu le poate prevedea sau evita precum si în caz de neîndeplinire a numarului minim de persoane ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii, iar Agentia înstiinteaza calatorul cu privire la încetarea contractului, fara întârziere si înainte de începerea executarii pachetului.
5.14. În situatiile prevazute la art. 5.13., Agentia poate oferi calatorului solutii alternative, pe cât posibil echivalente calitativ, în conditii similare de transport si cazare, fara a fi însa obligata la plata unor despagubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachet.
5.15. Agentia are obligatia sa comunice calatorului, în scris sau prin alt suport durabil, cu cel putin 2 zile calendaristice înainte de data plecarii, urmatoarele informatii: orele programate de plecare/ întoarcere, escale si legaturi, date de contact in cazul acestea au fost modificate.
5.16.  Agentia  acorda  asistenta  adecvata  fara  întârzieri  nejustificate calatorului aflat  în  dificultate,  inclusiv  în  circumstante inevitabile si extraordinare, în special prin:
5.16.1. furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara;
5.16.2. efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului în gasirea unor servicii de calatorie alternative.
5.17. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta în cazul în care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate în mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste în niciun caz costurile efective suportate de Agentie.
5.18. Agentia de turism organizatoare este responsabila de buna executare a serviciilor de calatorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de calatorie.
5.19. În masura în care este imposibil sa se asigure întoarcerea calatorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia suporta costul cazarii necesare, pe cât posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste 3 nopti pe calator. Daca în legislatia specifica privind drepturile pasagerilor, sunt prevazute  perioade mai  lungi  aplicabile mijloacelor de  transport  relevante pentru  întoarcerea calatorului, se aplica perioadele respective.
5.20. În cazul în care calatorul, care a contractat un pachet de servicii de calatorie pentru care a achitat un avans nu mai achita, în termenele specificate pe factura sau în bonul de comanda, ratele aferente sau restul de plata, contractual se considera încetat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul calatorului cu retinerea din avans a penalitatilor prevazute la art. 7. Diferenta, daca exista, se va rambursa calatorului.
5.21.  În  situatia  de  suprarezervare  (overbooking)  a  unui  hotel,  determinata  de  activitatea  hotelierilor,  înainte  sau  dupa începerea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel în aceeasi zona sau într-o zona cât mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul.
6. Drepturile si obligatiile calatorului
6.1. Calatorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie unei persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce  notifica Agentia, pe  un  suport  durabil, cu  cel  putin 7  zile  lucratoare înainte de începerea executarii pachetului despre acest transfer. Conditiile transferului sunt urmatoarele:
6.1.1. Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia îi este transferat contractual raspund în solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
6.1.2. Agentia informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile si nu depasesc costurile suportate efectiv de Agentie ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de calatorie.
6.1.3. Agentia prezinta persoanei care transfera contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie.
6.2. Calatorul trebuie sa informeze Agentia, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificarilor prevazute la art. 5.3. si 5.8., cu privire la hotarârea sa de a opta pentru acceptarea modificarilor propuse sau pentru încetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de încetare.
6.3. În cazul în care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa sau decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificarile prevazute în art. 5.3. si art. 5.8., se va considera ca modificarile au fost acceptate, iar calatorul nu va putea solicita despagubiri ulterioare.
6.4. În cazul în care calatorul opteaza pentru încetarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, acesta are dreptul:
6.4.1. sa accepte un alt pachet, atunci când este oferit de Agentie, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara;
6.4.2. sa accepte un pachet de servicii de calatorie de o calitate inferioara, cu reducerea corespunzatoare a pretului sau un pachet cu un pret mai redus;
6.4.3. sa i se ramburseze toate platile efectuate în virtutea contractului în cazul în care calatorul nu accepta un alt pachet.
6.5. Calatorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie în orice moment înainte de începerea executarii pachetului, având dreptul la rambursarea platilor efectuate, cu scaderea penalitatii de încetare corespunzatoare.
6.6. În cazul în care, calatorul înceteaza contractul datorita unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul
de destinatie sau în vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinatie, nu va plati nici o penalitate de încetare.
6.7. Calatorul are dreptul sa solicite Agentiei o despagubire în cazul în care Agentia înceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 5.13.
6.8. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agentie potrivit art. 5.10., doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata.
6.9. Calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor de calatorie: cazarea (check-in) se face, de regula, dupa ora 14,00 a zilei de intrare si se termina (check-out), de regula, pâna la ora 12.00 a zilei de iesire înscrise pe documentele de calatorie (voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a calatorului.
6.10. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
6.11. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, etc.) în vederea acordarii serviciilor de calatorie.
6.12. Calatorul ia la cunostinta ca alte servicii pe care le achizitioneaza care nu fac parte din contractul cu Agentia sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, Agentia neavând nicio responsabilitate asupra prestatiilor în cauza.
6.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara îndeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare  (de  exemplu,  calatoria  împreuna  cu  minori,  situatia  în  care  numele  calatorului  este  schimbat  ca  urmare  a casatoriei/ desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. În cazul în care calatorul nu îsi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii calatoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de exemplu, în cazul  calatoriei  cu  minori,  împuternicire din  partea  parintelui  sau  reprezentantului legal  ce  nu  îl  însoteste sau  orice  alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
6.14. Agentia recomanda calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
6.15. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii de calatorie pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
6.16. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
6.17. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus, cât si la întors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.
6.18. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
7. Renunțări, penalizări, despăgubiri
7.1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:
7.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:
A. Condiții de anulare/penalizări ofertă STANDARD
a) 20% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 59 zile- 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 80 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plecării;
d) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în interval mai mic de 6 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.
 B. Condiții de anulare/penalizări ofertă EARLY BOOKING
100% din prețul pachetului de servicii
 7.1.2 Condițiile de anulare/penalizare indicate la art. 7.1.1 sunt standard și se aplicăîn toate cazurile, cu excepția celor în care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi condițiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinații exotice, sistemele germane de rezervări Dertour, etc) . Pe lângă penalitățile indicate mai sus, turistul va suporta și eventualele taxe (ex: taxa pentru obținere a vizelor), dacă acestea nu sunt incluse în valoarea contractului.
7.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor prevăzute la p. 7.1. din prezentul contract.
7.3. Pentru biletele de odihnă și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.
7.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.
7.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la punctul 7.1.1. A lit. d respectiv 7.1.1.B lit. d se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.
7.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice la Agenția la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.
7.7. Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.
7.8. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.
7.9. Toate sumele menționate la pct. 7.1, 7.2, 7.4 și 7.5 din prezentul contract, se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.
8.Reclamații
8.1. În cazul în care unul din serviciile de calatorie nu se executa în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul are obligatia de a informa în scris, de la fata locului si fara întârzieri nejustificate, atât reprezentantul Agentiei, cât si prestatorii de servicii de calatorie (conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentantii locali ai Agentiei organizatoare), în legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinând cont de circumstantele cazului.
Datele de contact ale Agentiei: 0358/101896, altiatravel@gmail.com unde calatorul poate solicita asistenta atunci când se află în dificultate sau poate reclama orice neconformitate sesizata în timpul executarii pachetului.
8.2. În cazul în care prestatorii de servicii de calatorie refuza nejustificat sau nu rezolva neconformitatea reclamata de calator si nu invoca cazurile prevazute la art. 8.3., acesta trebuie sa contacteze, de la fata locului, Protectia consumatorului din tara respectiva.
8.3. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona pentru remedierea neconformitatii, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:
8.3.1. neconformitatea nu poate fi remediata;
8.3.2. remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
8.4. Fara a aduce atingere exceptiilor prevazute la art. 8.3. în cazul în care Agentia nu remediaza neconformitatea întrun termen rezonabil stabilit de calator, acesta poate face el însusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca Agentia refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.
8.5. În cazul în care neconformitatea afecteaza în mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze într- un termen rezonabil stabilit de catre calator, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unei penalitati de încetare si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.
8.6. Calatorul poate trimite cereri sau reclamatii în legatura cu executarea pachetului, într-un termen de 5 zile calendaristice dupa întoarcerea din calatorie, în mod direct agentiei de turism intermediare de la care a achizitionat pachetul.Agentia de turism intermediara transmite agentiei de turism organizatoare, fara întârzieri nejustificate, cererile sau reclamatiile. Aceasta va comunica calatorului modul de solutionare a reclamatiei, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
9. Asigurări
9.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei Organizatoare ……………………………….care este afisata pe pagina web …….
10. Documentele contractului.
10.1. Constituie parte integranta din contract urmatoarele: voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda,   dupa   caz;   programul   turistic,   cataloage/pliante/oferte,  formularul   cu   informatiile   standard,   declaratia   de consimtamânt privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protectia Consumatorului, precum si ale Agentiei puse la dispozitia calatorului, în format tiparit sau pe alt suport durabil.
11. Protecția datelor cu character personal
11.1 Datele cu caracter personal ale Călătorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în scopul furnizării serviciilor de transport şi/sau cazare solicitate. Calatorul va furniza agenției datele personale solicitate şi este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării şi monitorizării prezentului contract. De asemenea, Călătorul, declară că este titular al drepturilor părintești și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl însoţesc, după caz.
 11.2 Călătorul are dreptul de acces şi de informare privind datele sale personale şi dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării, portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. 
 11.3  În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale agenției unele date cu caracter personal ale Călătorului pot fi transferate către terțe persoane fizice/juridice care prestează serviciile de transport sau de cazare necesare (sau alte servicii), inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului român îndreptățite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații. 
11.4 Agentia ALTIA TRAVEL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.Ulterior, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercită dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ALTIA TRAVEL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.
 11.5 Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în față unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în România, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro
11.6 Exercitarea drepturilor dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa agentiei ALTIA TRAVEL, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Alba Iulia, Str. 1 Decembrie 1918, nr.14, Jud. Alba, sau prin transmiterea unui e-mail către office@altiatravel.ro.
Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(a) corect, complet, ați luat cunoștință de conținutul acestui document, îl înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs și ale persoanelor pentru care faceți rezervarea, de către ALTIA TRAVEL. 
12. Procedura de soluționare alternative a litigiilor (SAL)
12.1 Solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.
 12.2 Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.
 12.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.
 13. Dispoziții finale
 13.1  Calatorul declară că acceptă oferta agenției, așa cum i-a fost prezentată.
 13.2 Calatorul declară că agenția l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2018. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233). Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, Călătorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenției organizatoare. 
13.3  Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, părțile confirmand, prin semnatură, faptul ca au primit un exemplar al contractului.
 13.4 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și servicile de călătorie asociate, precum și a tuturor reglementarilor în materie sau în legatura cu aceasta.
13.5  Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.  
13.6  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.      S.C. TIALCO SRL
        Agentia,                                                                                                                     Am citit contractul si anexele si am primit
    ALTIA TRAVEL                                                                                                                           un exemplar al acestora
                                                                                                                                                                        Calator,